Vitaal Journaal

Welzijn

Unie KBO vraagt om aanpak digitale laaggeletterdheid

Nederland telt veel laaggeletterde ouderen. Doordat alles digitaal wordt, groeit de kloof tussen hen en de Nederlanders die wel goed meekunnen. De Unie KBO pleit voor een landelijke pilot om laaggeletterdheid bij ouderen aan te pakken.


Unie KBO vraagt om aanpak digitale laaggeletterdheid


Onder 55-plussers is ruim 21% van de bevolking onvoldoende geletterd om zelfstandig maatschappelijk actief te zijn. Tegelijkertijd verwacht de overheid in het kader van de (participatie)samenleving op allerlei gebieden steeds meer van hen. Meer en meer moeten óók ouderen zelf de regie nemen, bijvoorbeeld op het gebied van zorg. Laaggeletterdheid vormt daarbij een belemmerende factor. Denk maar aan het lezen van een bijsluiter of het aanvragen van een tegemoetkoming bij de gemeente.

 

Digitaal kwetsbaar
De Unie KBO signaleert bij laaggeletterde ouderen nog een complicerende factor: de voortschrijdende digitalisering. Het huidige kabinet streeft ernaar in 2017 alle overheidsdiensten digitaal aan te bieden. Uit onderzoek van de Unie KBO (juni 2014) blijkt echter dat veel ouderen afhankelijk worden van anderen als de overheid alle dienstverlening wil digitaliseren.
Deze niet-digitale groep is gemiddeld 82 jaar, voornamelijk vrouw, alleenstaand en lager opgeleid. Zeker voor deze groep, die zich geconfronteerd ziet met toenemende kwetsbaarheid, is het ontbreken van digitale basisvaardigheden vooral in combinatie met laaggeletterdheid een fors probleem.

 

Van ouderen voor ouderen

Het probleem van 'digibete ouderen' is algemeen bekend. Ook bij de Unie KBO vormen ze een belangrijk deel van de leden. Zij steken ze dan ook graag een helpende hand toe zodat ze ook aan deze snelle, digitale maatschappij kunnen deelnemen. "Denk hierbij aan de KBO-Tablet. Hierbij krijgen ouderen hulp van andere senioren die wel verstand hebben van digitale zaken. Deze laagdrempelige manier van werken slaat goed aan. Mede omdat mensen zich schamen omdat ze de 'moderne vaardigheden' niet beheersen," aldus Manon Vanderkaa, directeur van de Unie KBO. 

 


 

Tweets

Vitaal Journaal
RT @ZGIJV: Onder het genot van koffie, thee en iets lekkers wordt er door de bewoners van de Venus ook in het nieuwe jaar volop genoten van…
Vitaal Journaal
RT @Franciscuszorg: Hoe ervaar jij de informatievoorziening in ons ziekenhuis? Meld je aan voor het cliëntenpanel en deel je mening! Kijk o…