Vitaal Journaal

Welzijn

Mantelzorgers: enorm belangrijk

In Nederland zijn er 2,6 miljoen mantelzorgers die meer dan acht uur per week en/of langer dan drie maanden zorgen voor een naaste. Mantelzorgers zijn van enorm belang voor de maatschappij, maar ze hebben het vaak niet makkelijk. De situatie overkomt hen, het is niet iets waar ze bewust voor hebben gekozen. Daarom zijn er verschillende vormen van ondersteuning voor mantelzorgers.


Mantelzorgers: enorm belangrijk


Ans Petit is één van die mantelzorgers. Zij zorgt voor haar man Henk, die Parkinson heeft en afhankelijk is van Ans. Zij legt hem op bed, helpt bij het aan- en uitkleden en brengt hem naar het toilet. Ans en haar man hebben geen kinderen en dus staat ze er alleen voor. Dat valt haar zwaar. Gelukkig schakelde de huismeester ContourdeTwern in. Sindsdien krijgen Ans en Henk hulp aan huis en gaat Henk drie dagen in de week naar dagbesteding. Ook kan Ans haar verhaal kwijt bij een mantelzorgconsulente, en gaat ze soms naar één van de mantelzorgcontactgroepen, die zijn opgezet in de wijkcentra. “Het is fijn om te praten met mensen die in hetzelfde schuitje zitten”, vertelt Ans.

 

Geen vrijwilligerswerk

Naast de vormen van mantelzorgondersteuning die Ans en Henk krijgen, zijn er de Dag van de Mantelzorg en de mantelzorgwaardebon. Ook bestaat de mogelijkheid om een persoonsgebonden budget in te zetten voor informele zorg. De ondersteuning van mantelzorgers is zo belangrijk omdat deze groep er niet voor kiest om te gaan zorgen en bovendien hebben zij een emotionele band met degene die zorg nodig heeft. Mantelzorgers zorgen vaak 24 uur per dag en kunnen en willen niet zomaar stoppen. Wat dat betreft is het heel anders dan vrijwilligerszorg, waar mantelzorg vaak mee wordt verward. Vrijwilligers kiezen ervoor om te zorgen, doen dat voor een beperkt aantal uren en kunnen op eigen initiatief stoppen. Ook zorgvrijwilligers zijn erg belangrijk: zij zijn actief in buddyzorg, vriendendiensten of vrijwillige thuiszorg.

Zo lang mogelijk thuis blijven

Om te zorgen dat mensen met een beperking zo lang mogelijk zelfstandig thuis kunnen blijven wonen biedt de gemeente diverse voorzieningen en hulpmiddelen. Voorbeelden zijn vervoersvoorzieningen, hulp aan huis en woningaanpassingen. José en Henk Stellinga kunnen hierover meepraten. Na een herseninfarct kon José weer naar huis dankzij de hulp van haar man, de thuiszorg en de nodige hulpmiddelen en aanpassingen in hun woning. Dat werd geregeld in overleg met een adviseur van Loket Z. Van een verblijf in een verpleeghuis is nooit sprake geweest. “We willen zo lang mogelijk samen thuis blijven wonen”, zegt Henk.


 

Tweets

Vitaal Journaal
RT @ZGIJV: Onder het genot van koffie, thee en iets lekkers wordt er door de bewoners van de Venus ook in het nieuwe jaar volop genoten van…
Vitaal Journaal
RT @Franciscuszorg: Hoe ervaar jij de informatievoorziening in ons ziekenhuis? Meld je aan voor het cliëntenpanel en deel je mening! Kijk o…