Vitaal Journaal

Algemeen

‘Zilveren stembusakkoord’ om voltooid leven te voorkomen

ChristenUnie-leider Gert-Jan Segers, omroepbaas Jan Slagter en KBO-PCOB-directeur Manon Vanderkaa doen vandaag een eerste aanzet voor een maatschappelijk en politiek breed gedragen ‘zilveren stembusakkoord’.


‘Zilveren stembusakkoord’ om voltooid leven te voorkomen


Daarin staan voorstellen om te voorkomen dat mensen hun leven als voltooid gaan ervaren. In dagblad Trouw doen zij een brede oproep om mee te denken over thema’s als eenzaamheid, waardering van ouderdom, zorg en zingeving.

 

De voorstellen voor het stembusakkoord zijn wat de initiatiefnemers betreft nog in concept. “Het is niet in beton gegoten, we nodigen iedereen uit hun ideeën in te brengen,” stelt Segers. “Na het debat over hulp bij zelfdoding op het moment dat iemand zijn leven als voltooid ervaart – waarin we principieel tegenover elkaar kunnen staan –, staan we nu samen voor de uitdaging om zoveel mogelijk te voorkómen dat mensen hun leven als voltooid ervaren.

Ook volgens Jan Slagter moet er breed draagvlak kunnen zijn voor een gezamenlijk voorstel. “Overheid en samenleving hebben met elkaar de verantwoordelijkheid om ouderen een betekenisvolle plek te geven in de maatschappij. Samen moeten we ons inzetten om ouderen een volwaardig leven te geven in plaats van een voltooid leven.”

 

Manon Vanderkaa gaf vanochtend vanuit het perspectief van de KBO-PCOB haar toelichting op het gezamenlijke initiatief. “We nodigen alle politieke partijen uit om mee te denken en mee te doen. Ouderdom wordt in onze samenleving te weinig op waarde geschat. KBO-PCOB wil met dit akkoord een aanzet geven om anders tegen ouderdom aan te kijken. Wij staan voor een samenleving waarin ouderen liefdevolle aandacht en zorg krijgen, gewaardeerd worden om wie ze zijn en naar vermogen kunnen meedoen”.

 

Tweets

Vitaal Journaal
RT @ZGIJV: Onder het genot van koffie, thee en iets lekkers wordt er door de bewoners van de Venus ook in het nieuwe jaar volop genoten van…
Vitaal Journaal
RT @Franciscuszorg: Hoe ervaar jij de informatievoorziening in ons ziekenhuis? Meld je aan voor het cliëntenpanel en deel je mening! Kijk o…