Vitaal Journaal

Algemeen

Transmurale Zorgbrug van start in Ikazia!

 

Jaarlijks wordt 14 procent van de 65-plussers acuut opgenomen in een ziekenhuis. Oudere patiënten lopen meer risico op achteruitgang door de ziekenhuisopname, dan jongere patiënten. De zelfstandigheid en zelfredzaamheid van de patiënt kunnen hierdoor afnemen. Om de terugkeer naar huis zo veilig mogelijk te laten verlopen en de nazorg thuis zo systematisch mogelijk te organiseren, slaan o.a. het Ikazia Ziekenhuis en thuiszorgorganisaties uit de Hoeksche Waard de handen inéén in de vorm van ‘de Transmurale Zorgbrug’. Samen zorgen zij voor een warme overdracht voor kwetsbare patiënten uit de Hoeksche Waard. Als de Transmurale Zorgbrug een succes blijkt, zal de brug worden ingezet bij alle patiënten van 70 jaar en ouder.


Transmurale Zorgbrug van start in Ikazia!


 

Hoe werkt de Transmurale Zorgbrug?

Screening

In het Ikazia Ziekenhuis worden oudere patiënten (70+) uit de Hoeksche Waard, die opgenomen zijn op de afdeling Interne Geneeskunde, gescreend op kwetsbaarheid. Als de patiënt een verhoogd risico heeft op functieverlies, bijvoorbeeld doordat de patiënt meerdere aandoeningen tegelijk heeft, wordt aanvullend onderzoek gedaan om te kijken of de patiënt in aanmerking komt voor de Transmurale Zorgbrug. Als de patiënt inderdaad in aanmerking komt, gaat de geriatrieverpleegkundige in gesprek met de patiënt (en eventueel de mantelzorger) om te kijken of in het ziekenhuis al extra zorg of activering nodig is, zoals fysiotherapie, deelname aan de activiteitenkamer of extra voeding. Daarnaast wordt gekeken of de patiënt openstaat voor een begeleide overgang van het ziekenhuis naar huis. Als het antwoord positief is, worden de stappen van de Transmurale Zorgbrug op alle ligdagen in het ziekenhuis besproken, zodat de patiënt precies weet wat hij kan verwachten van de begeleide overgang.

 

Warme overdracht in het ziekenhuis

Tijdens het verblijf in het ziekenhuis wordt de patiënt al bezocht door de wijkverpleegkundige van de thuiszorg die het zorgbehandelplan overneemt van de verpleegkundige in het ziekenhuis. Hiermee wordt een warme overdracht gerealiseerd.

 

Eerste bezoek na 48 uur

Na ontslag uit het ziekenhuis zoekt de wijkverpleegkundige de patiënt binnen 48 uur thuis op. In dit eerste huisbezoek bespreekt de wijkverpleegkundige de problemen die in het ziekenhuis geconstateerd zijn en de verwachtingen van de patiënt. Ook het gebruik van medicijnen en nieuwe aandachtspunten worden geïnventariseerd. Het, in het ziekenhuis overhandigde zorgbehandelplan, dient als leidraad en wordt gecontinueerd met de wijkverpleegkundige als coördinator.

 

Vervolg op eerste thuisbezoek

Na ieder thuisbezoek wordt gekeken welke zorg verder nodig is, zodat de zelfstandigheid behouden blijft. De wijkverpleegkundige voert de handelingen uit en onderhoudt het contact met de huisarts en andere zorgverleners en betrokken organisaties voor de samenhang in de nazorg.

 

Ervaringen eerste patiënt Ikazia Ziekenhuis en wijkverpleegkundige

De heer van Winsen is de eerste patiënt uit het Ikazia Ziekenhuis die voldoet aan de criteria en via ‘de Zorgbrug’ naar huis gaat. Hij heeft een ooginfarct gehad, waardoor zijn zicht sterk is verminderd. Tijdens de eerste kennismaking in het ziekenhuis inventariseert ‘verpleegkundige in de wijk’ Jos Mallegrom van thuiszorgorganisatie Zorgwaard de belangrijkste factoren om zelfstandig thuis te kunnen wonen. Tijdens het kennismakingsgesprek worden vragen gesteld als: ‘Waarom bent u in het ziekenhuis opgenomen?, Hoe ziet uw sociale netwerk eruit?, Hoe zijn uw woonomstandigheden? (soort woning etc.) en hoe zijn zaken als het huishouden, de boodschappen en uw maaltijden geregeld?’. “Als je de patiënt thuis bezoekt, vis je er altijd nog wel wat problemen uit waarmee je dan aan de slag gaat, maar het gebeurt ook dat bepaalde dingen al door de patiënt zelf zijn geregeld”, legt de heer Mallegrom uit.

 

Ook de afdelingsverpleegkundige is bij dit gesprek aanwezig en zorgt voor een warme persoonlijke overdracht. Jos Mallegrom: “Ik ervaar de warme overdracht  als heel prettig. Vaak hebben oudere patiënten moeite om goed uit te kunnen leggen waarom ze zijn opgenomen of wat de behandeling is geweest. In het ziekenhuis kan het verhaal nu worden aangevuld door de verpleegkundige (of de mantelzorger) wanneer dat nodig is.”

 

Jos Mallegrom na het eerste thuisbezoek: “Met de heer van Winsen gaat het goed. Hij vindt het fijn om weer thuis te zijn en had zich al zelfstandig gedoucht en aangekleed. Ook had hij zelf al een nieuwe telefoon gekocht met grote toetsen. Toen ik de heer van Winsen in het ziekenhuis bezocht en zag dat hij onder begeleiding naar ‘de huiskamer’ werd gebracht, vroeg ik mij af of hij het thuis wel allemaal zou gaan redden. Het is voor mij telkens weer een bevestiging dat het goed is voor mensen om weer thuis te kunnen zijn. Het is mooi dat wij daar als wijkverpleegkundigen, in samenwerking met het ziekenhuis, een bijdrage aan kunnen leveren.”

Samenwerking

De brug is een initiatief van Thuiszorgorganisaties Alerimus, Careyn en Zorgwaard uit de Hoeksche Waard, het Maasstad Ziekenhuis en het Ikazia Ziekenhuis, in samenwerking met Steunpunt KOEL.


 

Tweets

Vitaal Journaal
RT @ZGIJV: Onder het genot van koffie, thee en iets lekkers wordt er door de bewoners van de Venus ook in het nieuwe jaar volop genoten van…
Vitaal Journaal
RT @Franciscuszorg: Hoe ervaar jij de informatievoorziening in ons ziekenhuis? Meld je aan voor het cliëntenpanel en deel je mening! Kijk o…