Vitaal Journaal

Algemeen

Roze én hetero-ouderen kiezen voor zorg waar ze welkom zijn

 

Zorginstellingen waarin oog is voor seksuele diversiteit scoren hoog in bewonersonderzoeken. En dat geldt voor mensen met elke geaardheid. LHBT-ouderen in een zorginstelling met een Roze Loper voelen zich meer gezien, ervaren een gevoel van veiligheid, acceptatie, tolerantie, niet-gediscrimineerd te worden en onderlinge solidariteit. Zij zijn positief over de Roze loper, trots, tevreden en vinden dat de diversiteit beter zichtbaar is. Dit zijn resultaten van het in 2016 door Roze 50+ uitgevoerde onderzoek onder bewoners van Roze Loper-zorginstellingen.


 

"Voel me geaccepteerd"

Uit dat onderzoek blijkt verder dat ook niet-LHBT-bewoners vinden dat het klimaat in de zorginstelling tolerant(er) is en dat er geen ruimte is voor pesten of LHBT-discriminatie. Ook bewoners die om andere redenen ooit te maken hebben gehad met uitsluiting, onbegrip of discriminatie zeggen profijt te hebben van de Roze Loper omdat hierdoor het gesprek over diversiteit vaker gevoerd wordt, en zij zich óók meer geaccepteerd voelen. “Dat je er wezen mag. Dat is nou het punt. Ik voel me geaccepteerd. En dat ben ik vroeger nooit geweest”, zegt een van de deelnemers aan het onderzoek. 

Rol sleutelpersoon succesfactor  

Als factor voor het succesvol invoeren en bestendigen van LHBT-vriendelijk beleid wordt de rol van sleutelpersonen – de directeur, beleidsmedewerker, vrijwilligers – meermalen genoemd. Vervolgactiviteiten evenals de jaarlijkse herkeuring, zijn belangrijk om de aandacht voor dit onderwerp vast te blijven houden.


Alliantie Roze 50+  

De Roze Loper wordt uitgevoerd door de Alliantie Roze 50+, een samenwerkingsverband van ANBO en COC Nederland. De doelgroep zijn LHBT-ouderen die zich vanwege hun seksuele of genderidentiteit niet geaccepteerd voelen.


Databank effectieve sociale interventies

De Roze Loper heeft een goede beoordeling gekregen en is opgenomen in de databank Effectieve sociale interventies van Movisie, het kennisnetwerk voor sociale vraagstukken. In de databank Effectieve sociale interventies worden sinds 2010 interventies – werkwijzen - verzameld die sociale vraagstukken aanpakken. Het zijn er inmiddels meer dan 130. Hiermee vormt de databank een belangrijke bron van kennis voor professionals. Want waarom zou je zelf opnieuw het wiel uitvinden, als je gebruik kunt maken van de ervaring en kennis van collega’s? 


 

Tweets

Vitaal Journaal
RT @ZGIJV: Onder het genot van koffie, thee en iets lekkers wordt er door de bewoners van de Venus ook in het nieuwe jaar volop genoten van…
Vitaal Journaal
RT @Franciscuszorg: Hoe ervaar jij de informatievoorziening in ons ziekenhuis? Meld je aan voor het cliëntenpanel en deel je mening! Kijk o…