Vitaal Journaal

Algemeen

Lobbysucces: fiscale reparatie voor ex-krijgsgevangenen WOII

Veteranen uit de Tweede Wereldoorlog krijgen de volledige financiële compensatie die hun in 2015 is beloofd. KBO-PCOB ontdekte dat belastingregels roet in het eten gooiden. Directeur Manon Vanderkaa: “We kaartten dit aan bij politiek en ambtenaren. Met succes: voor de hoogbejaarde ex-krijgsgevangenen is nu, terecht, een uitzondering gemaakt op de strikte belastingregels.”


Lobbysucces: fiscale reparatie voor ex-krijgsgevangenen WOII


Vorige week werd het Belastingplan 2017 besproken in de Tweede Kamer. KBO-PCOB vroeg aandacht voor de situatie van ambtenaren en militairen tijdens de Japanse bezetting. Manon Vanderkaa: “Ex-krijgsgevangenen krijgen na ruim 70 jaar genoegdoening, maar moesten wel ineens hogere eigen bijdragen voor zorg en ondersteuning betalen. Sigaar uit eigen doos dus.”

Wat was er aan de hand? De Rijksoverheid stelde in december 2015 de Uitkeringsregeling Backpay in. Deze regeling is bedoeld als morele genoegdoening aan voormalige ambtenaren en militairen – feitelijk krijgsgevangenen van Japan - die over de oorlogsjaren in Nederlands-Indië geen (of geen volledig salaris) ontvingen en die nog in leven waren op 15 augustus 2015. “Voor deze regeling, die zo lang op zich heeft laten wachten, is door velen jarenlang hard gestreden”, benadrukt KBO-PCOB.

In de loop van 2016 dienden de eerste voormalige ambtenaren en militairen hun aanvraag in. De honorering van die aanvraag heeft echter fiscale gevolgen. De Backpayregeling wordt door de Belastingdienst weliswaar aangemerkt als bijzonder vermogen, maar dit telt fiscaal wél mee voor de grondslag sparen en beleggen. Dat betekent een hogere eigen bijdrage voor zorg en ondersteuning.

 

Manon Vanderkaa: “De meeste militairen en ambtenaren van weleer zijn flink op leeftijd. Vaak hebben ze te maken met zorg of ondersteuning, en daarmee met een eigen bijdrage. KBO-PCOB heeft nu kunnen regelen dat de overheid, dus ook de fiscus, zorgt voor echte genoegdoening.”

Bij de berekening van de eigen bijdrage in de zorg wordt nu rekening gehouden met een hardheidsclausule voor de deelnemers aan de Backpayregeling.

 

Manon Vanderkaa: “We zijn blij met de reparatie. En daarnaast met de toezegging van het ministerie dat de communicatie over de regeling en de fiscale aspecten erbij wordt verbeterd”.

  

 

 


 

Tweets

Vitaal Journaal
RT @ZGIJV: Onder het genot van koffie, thee en iets lekkers wordt er door de bewoners van de Venus ook in het nieuwe jaar volop genoten van…
Vitaal Journaal
RT @Franciscuszorg: Hoe ervaar jij de informatievoorziening in ons ziekenhuis? Meld je aan voor het cliëntenpanel en deel je mening! Kijk o…